Kwaliteit

De laatste 20 jaar is de ontwikkeling van zorgboerderijen in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer mensen, die om verschillende redenen niet in het reguliere werkveld een plek konden vinden, kunnen daar nu terecht. Met de groei van die bedrijven kwam ook steeds meer de vraag naar een methode die de kwaliteit van zorg op een bedrijf zichtbaar en meetbaar maakt.
Veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging om risico’s te beperken zijn goede zaken. Kwaliteitsbeleid is tevens een sterk middel om aan alle betrokkenen te laten zien wat zorg met kwaliteit op het bedrijf voorstelt. Het werken aan kwaliteit maakt je als zorgbedrijf bewust waar het bij de zorgverlening om gaat. Door te werken aan kwaliteitseisen worden de sterke en de minder sterke kanten van het bedrijf zichtbaar. Het wordt dan duidelijk waar aan gewerkt moet worden en waar je goed op weg bent. Er is geen tijd om te verslappen. De jaarlijkse evaluatie houdt het bedrijf steeds weer een spiegel voor.

Al begin januari 2011 kreeg Buiten Gewoon het keurmerk van de Federatie Landbouw & Zorg: Kwaliteit laat je zien!
Wij zijn daar trots op en zullen er alles aan doen om dat niveau van zorg vast te houden en waar nodig te verbeteren.

Daarnaast zijn we een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven een erkend bedrijf. Dit betekent dat wij mogen werken met stagiaires van verschillende opleidingen.

Visie

Bij Buiten Gewoon willen we een werkplek creëren waar mensen zich thuis voelen en waar hun mogelijkheden benut worden. Waar ze (kunnen) zijn wie ze zijn. Een plek waar ze graag naar toe komen en waar ze door een groot aanbod van activiteiten zichzelf verder kunnen ontplooien.

Het moet een plek zijn waar respect, collegialiteit, vriendschap en verbondenheid hoog in het vaandel staan.  We vinden het belangrijk dat iedereen zich hier welkom voelt ongeacht zijn/haar politieke of religieuze overtuiging. 

Het is goed als óók mensen met een verstandelijke beperking fijne werkplekken voor het uitkiezen hebben. Deze keuze is vaak erg beperkt. Met 14 deelnemers maximaal per dag, willen we kleinschalig blijven. Alleen dan zien we kans om voldoende persoonlijke aandacht te geven aan iedereen. Ook kunnen we op die manier ons ‘huiskamer-gevoel’ vasthouden.

De tuin en de dieren hebben aandacht en verzorging nodig. Het is belangrijk dat deelnemers ervaren dat zij daar (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor zijn. Zonder hun inzet gaat het niet goed en dat geeft ze een goed gevoel van eigenwaarde. Ieder draagt op zijn eigen wijze een steentje bij. We leren van elkaar, steunen en motiveren elkaar.
Het is belangrijk om goed te bekijken wat iedereen (nog) kan en daar op in te spelen. Het is belangrijk dat zij zich ‘deel van het geheel’ blijven voelen. Aan ons de taak om daar voor te zorgen!