De laatste jaren is de ontwikkeling van zorgboerderijen in een stroomversnelling geraakt. Steeds meer mensen, die om verschillende redenen niet in het reguliere werkveld een plek konden vinden , kunnen daar nu terecht.

Met de groei van die bedrijven kwam ook steeds meer de vraag naar een methode die de kwaliteit van zorg op een bedrijf zichtbaar en meetbaar maakt.

De Kwaliteitswet Zorginstellingen wil dat iedereen die zorg verleent aantoonbaar aan kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. De AWBZ-toelating vraagt ook om aantoonbare kwaliteit. Daarnaast eist de ARBO-wet dat ieder bedrijf een risico-inventarisatie uitvoert.

Veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging om risico’s te beperken zijn goede zaken.

Kwaliteitsbeleid is tevens een sterk middel om aan alle betrokkenen te laten zien wat zorg met kwaliteit op het bedrijf voorstelt.

Het werken aan kwaliteit maakt je als zorgbedrijf bewust waar het bij de zorgverlening om gaat.

Door te werken aan kwaliteitseisen worden de sterke en de minder sterke kanten van het bedrijf zichtbaar. Het wordt dan duidelijk waar aan gewerkt moet worden en waar je goed op weg bent. Er is geen tijd om te verslappen. De jaarlijkse evaluatie houdt het bedrijf steeds weer een spiegel voor.

 

Begin januari 2011 kreeg Buiten Gewoon het keurmerk van de Federatie Landbouw & Zorg.

Wij zijn daar trots op en zullen er alles aan doen om dat niveau van zorg vast te houden en waar nodig te verbeteren.

We zijn een door de SBB erkend leerbedrijf.

__________________________________________________________

Ons werk in het speciaal onderwijs maakte ons bewust van het feit dat mensen met een zorgvraag weinig keuzemogelijkheden hebben als het hun toekomstige werkplek betreft. Onze eigen kinderen wisten uit de vele mogelijkheden die er waren bijna niet wat ze moesten kiezen. Een ongelijke situatie.

Toen de gelegenheid zich dan ook aandiende om zelf een bedrijf te kunnen beginnen grepen we die kans.

Met Buiten Gewoon willen we een werkplek creëren waar mensen zich thuis voelen en waar hun mogelijkheden benut worden. Waar ze (kunnen) zijn wie ze zijn. Een plek waar ze graag naar toe komen en waar ze door een groot aanbod van activiteiten zichzelf verder kunnen ontplooien.